Aktuelt:

Lokalgruppebestyrelsen har forfattet procedure for tilskud til arrangementer og lokalgruppens medlemmer og lavet et tillæg til forretningsordenen vedr. elektronisk udstyr.
 
Du kan se de nye dokumenter under fanen lokalgruppen

 

Turlister

 
 
 

Frihed, optjening og afvikling

Lokalaftaler

Ny arbejdstidsaftale er indgået.
Se mere på TPO's hjemmeside
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde d. 22. januar 2024.
 
 
 

Ferieskema

 
 
 

Lokalgruppen

Lokalgruppemøde 2024
 
Lokalgruppemøde er afholdt
torsdag d. 8. februar 2024
Referat følger snarest
 
 
Vedtægter for Togpersonalets lokalgruppe Århus

AMIR

Den lokale arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus og Aalborg er Lone Flak.
 
Lone varetager arbejdsmiljøområdet på depotet.
 
Arbejdsmiljørepræsentanten har observatørstatus i bestyrelsen og bliver derfor inviteret til bestyrelsesmøderne.
 
Virksomheden giver dog ikke længere fri til deltagelsen.
 
Bo Sørensen  | bosoe@dsb.dk