Aktuelt:

Lokalgruppebestyrelsen har forfattet procedure for tilskud til arrangementer og lokalgruppens medlemmer og lavet et tillæg til forretningsordenen vedr. elektronisk udstyr.
 
Du kan se de nye dokumenter under fanen lokalgruppen

 

Nyhedsmail, Bestyrelsen informerer

 

 

Turlister

 
 
Turlister K23 er lavet af DSB uden TPO's bistand,
grundet DSB's opsigelse af lokalaftaler.
Har du spørgsmål til turene, eller ønsker et eksemplar af turlisten,
skal du derfor henvende dig til din leder. 
 
 
 
 

Frihed, optjening og afvikling

Lokalaftaler

 Grundet opsigelse af lokalaftaler, afventes nye forhandlinger.
 
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde d. 22. februar 2023.
 
 

Ferieskema

 
 
 

Lokalgruppen

Lokalgruppemøde 2023
 
Lokalgruppemødet blev afholdt
torsdag d. 9.februar 2023
i Aarhussalen
 
 
 
 
Vedtægter for Togpersonalets lokalgruppe Århus

AMIR

Den lokale arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus og Aalborg er Helle Hvidkjær.
 
Hun varetager arbejdsmiljøområdet på depotet.
 
Arbejdsmiljørepræsentanten har observatørstatus i bestyrelsen og bliver derfor inviteret til bestyrelsesmøderne.
 
Virksomheden giver dog ikke længere fri til dette arbejde.
 
Bo Sørensen  | bosoe@dsb.dk