Lokalgruppen

Lokalgruppens interesser varetages til dagligt af lokalgruppebestyrelsen.
 
Formanden for bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, som følger Dansk Jernbaneforbunds kongresperiode.
Næste valg af formand finder sted på lokalgruppemødet i 2028.
 
Næstformand er ligeledes valgt for en 4-årig periode i første ulige årstal i kongresperioden.
Næste valg finder derfor sted på det ordinære lokalgruppemøde i 2025.
 
Ligeledes vælges i ulige årstal en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 2 år.
Næste gang på lokalgruppemødet i 2025. 
 
I kolonnen til venstre finder du forskellige nyttige dokumenter for lokalgruppen.
 
Yrsa Ferry Jensen  | yrmj@dsb.dk