Lokalgruppen

Lokalgruppens interesser varetages til dagligt af lokalgruppebestyrelsen.
 
Formanden for bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, som følger Dansk Jernbaneforbunds kongresperiode.
Næste valg af formand finder sted på lokalgruppemødet i 2024.
 
Næstformand er ligeledes valgt for en fireårs periode i første ulige årstal i kongresperioden. Næste valg finder derfor sted på det ordinære lokalgruppemøde i 2025.
 
Ligeledes vælges i ulige årstal en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 2 år.
Næste gang på lokalgruppemødet i 2023. 
 
I bestyrelsen arbejdsmiljørepræsentanten deltage som observatør, jf. vedtægterne.
I kolonnen til venstre finder du forskellige nyttige dokumenter for lokalgruppen.
 
Søren Andersen  | sja@dsb.dk