AMIR

Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt blandt alle togpersonaler i Aarhus og Aalborg.

Der er valg hvert tredje år - sidste valg foregik i marts 2021.

Her blev Helle Hvidkjær valgt ved fredsvalg.

Arbejdsmiljørepræsentanten er observatør i lokalgruppebestyrelsen.

 
Bo Sørensen  | bosoe@dsb.dk