Aktuelt:

Lokalgruppebestyrelsen har forfattet procedure for tilskud til arrangementer og lokalgruppens medlemmer og lavet et tillæg til forretningsordenen vedr. elektronisk udstyr.
 
Du kan se de nye dokumenter under fanen lokalgruppen

 

Nyhedsmail, Bestyrelsen informerer

 

 

Turlister

 
 
Turlister K23 er lavet af DSB uden TPO's bistand,
grundet DSB's opsigelse af lokalaftaler.
Du skal derfor henvende dig til din leder for et eksemplar. 
 
 
 
 

Frihed, optjening og afvikling

Lokalaftaler

Der er indgået nye lokalaftaler for togpersonalet pr. 1. juli 2019.
 
Se aftalerne under fanebladet "Aftaler".
 
Folder vedr. arbejdstidsregler mv kan ses her...
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde d. 24. august 2022.
 
 

Ferieskema

 
 
 

Lokalgruppen

Lokalgruppemøde 2023
 
Lokalgruppemødet afholdes
torsdag d. 9.februar 2023
i Aarhussalen
Sankt Knuds Torv 3
8000 Aarhus C.
 
 
 
 
Referat fra lokalgruppemødet i 2022 er her:
 
Vedtægter for Togpersonalets lokalgruppe Århus

AMIR

Den lokale arbejdsmiljørepræsentant i Aarhus og Aalborg er Helle Hvidkjær.
 
Hun varetager arbejdsmiljøområdet på depotet.
 
Arbejdsmiljørepræsentanten har observatørstatus i bestyrelsen og bliver derfor inviteret til bestyrelsesmøderne.
 
Virksomheden giver dog ikke længere fri til dette arbejde.
 
Bo Sørensen  | bosoe@dsb.dk