Nyheder

Maj 2017
 
Lokalgrupperne Aarhus og Fredericia har holdt fællesmøde d. 02.05.2017
Notat fra mødet kan ses her...
 
April 2017
Lokalgrupperne Aalborg og Aarhus har holdt fællesmøde d. 05.04.17.
Notat fra mødet kan ses her...
 
Aktuel turliste
 
K17-3 som er gyldig i perioden 07.08.2017-09.12.2017 kan ses herunder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Bestyrelsen

 
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde d. 13.06.2017. Referat herfra kan ses her... 
 
Lokalgruppe-Info nr. 7/2017 kan læses her...
 
Der har været afholdt lokalt arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgsmøde (LAMSU) d. 20.06.2017
referat er her...
 
 
 
 
Arbejdstidsregler
Hæfte ver. 3 er her...
 
 
 
 
 
 
Lokalgruppen Århus

Lokalgruppen

Lokalgruppemøde 2018
 
Afholdes Torsdag d. 8. febr. 2018.
Nærmere oplysninger om sted og tidspunkt følger senere. 

AMO

De lokale arbejdsmiljørepræsentanter i Århus er:
Helle Hvidkjær og Flemming Parmo Petersen.
 
De varetager arbejdsmiljøområdet på depotet.
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne er ligeledes observatører i bestyrelsen.
Bo Sørensen  | bosoe@dsb.dk